menu
Word Lid
Bent u het ook zo beu?

De overlast door het asielcentrum, zeker voor de omringende buurtbewoners, blijft aanhouden. Geluidsoverlast, zwerfvuil, wildplassen (ooktegen gevels), lastigvallen van meisjes, ... Het gemeentebestuur houdt zich WEER niet aan zijn beloftes om daar komaf mee te maken. Stop eindelijk het wanbeleid van het gemeentebestuur Damme! 

Vlaams Belang Damme gaat niet akkoord met de verlenging van het asielcentrum. De wijk van de toekomst moet er zo vlug mogelijk komen; een aangename omgeving voor onze mensen.

De wijk van de verre toekomst


Al jaren wordt de Sijselenaars een wortel voor de neus gehouden over een “wijk van de toekomst”. Al evenveel jaar komt van dat project niets in huis door de ondertussen jarenlange opvang van vluchtelingen op dezelfde site. Na een eerdere sluiting van het asielcentrum werd het in 2020 opnieuw geopend voor vluchtelingen, deze keer zelfs met extra capaciteit. Nu breekt het gemeentebestuur nogmaals zijn woord door de opvang wederom te verlengen, en dat minimaal tot juli 2024 in plaats van het centrum definitief te sluiten eind dit jaar.

Waarom moeten onze bewoners opdraaien voor het federaal wanbeleid van cd&v-minister Nicole de Moor? Waarom zet de burgemeester niet de belangen van de gewone Sijselenaars voorop? Stel de Moor toch verantwoordelijk voor haar eigen wanbeleid. Het Vlaams Belang pleit dan ook consequent voor de verlaging van de instroom en de verhoging van de uitstroom, onder andere door:
• sterke ontradingscampagnes in het buitenland
• een effectief terugkeerbeleid
• een apart en minder aantrekkelijk sociale zekerheidsstelsel voor nieuwkomers
• stevige verstrenging van de gezinshereniging
• de uitzetting van criminele vreemdelingen

Wij, Vlaams Belang Damme, roepen burgemeester Joachim Coens
(cd&v) en het schepencollege op om eindelijk daad bij het woord te
voegen. Geef de Sijseelse burgers wat men hen al zo lang belooft: een
wijk van de toekomst, speciaal voor onze mensen!

Afspraak in 2024. Uw stem telt!

E-mail: damme@vlaamsbelang.org

Facebook: Vlaams Belang Damme

Website: www.vlaamsbelang.org


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF